آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

فارس
آقای مجید خیراتی

نشانی:
صنایع، پل زیرگذر صنایع، خیابان صدف، خانه بسكتبال
شیراز
فارس

پست الکترونیک: این نشانی پست الکترونیک در برابر spambot ها و هرزنامه ها محافظ شده است. برای مشاهده آن شما باید جاواسکریپت را فعال کنید.
تلفن: 0711-6351010
نمابر: 0711-6356565
http://WWW.FARSBASKETBALL.COM

دبیر هیئت: رئیس کمیته مربیان : حسن فرشید پالار

 

 
Captcha plugin for Joomla from Outsource Online