پایان اردوی تیم ملی نوجوانان 2017

photo 2017-01-20_18-22-31

با دیداری دوستانه مقابل نوجوانان مه هام صورت گرفت

ادامه مطلب...

شروع تمرینات تیم ملی نوجوانان 2017

fhgfhgfh

22بازیکن به تمرینات فراخوانده شدند

ادامه مطلب...

نتایج دور رفت لیگ نوجوانان پسرکشور

photo 2016-12-11_10-48-54

برتری برای تیمهای تهرانی 

ادامه مطلب...

اردوی تیم ملی نوجوانان 2017

dsfsdgsadgs

41بازیکن به اردو فراخوانده شدند 

ادامه مطلب...

تشکیل اردوی تیم ملی نوجوانان 2017

inbto

بازیکنان نوجوان در آزمونی تازه 

ادامه مطلب...

اردوی تیم ملی نوجوانان 2017

dsfsdgsadgs

22 بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شدند 

 

ادامه مطلب...

صفحه 1 از 29