آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > اخبار > اخبار استان ها

مصوبات جلسه هماهنگی مسابقات لیگ امید بسکتبال؛

 

 

جلسه هماهنگی مسابقات لیگ امید بسکتبال کشوربرگزار و قوانین مشخص شد
مصوبات نهایی تصویب شده جلسه هماهنگی لیگ امید به شرح ذیل می باشد.

تعداد بازیکنان هر تیم 15 نفر ، متولدین 1373/1/1 به بالا و کادر فنی 5 نفر شامل سرپرست ، مربی ، کمک مربی و 2 نفر به انتخاب تیم می باشد.

تیم ها می بایست نام حداقل 10 بازیکن را در لیست اولیه جهت صدور کارت مسابقات ارائه نمایند تا مجوز حضور در مسابقات را داشته باشند.

آخرین مهلت تکمیل لیست صورت اسامی تا قبل از آغاز دور برگشت می باشد.

سقف تیم های شرکت کننده 16 تیم تعیین گردید.

تیم های شرکت کننده ، به دو گروه شمال و جنوب تقسیم می شوند.

آخرین مهلت ارائه فیش ورودیه و مدارک تا روز چهارشنبه تاریخ 96/7/5 اعلام گردید.

شروع مسابقات روز جمعه 21/7/96 می باشد.

لیگ زیر 23 سال به نام لیگ امید نام گذاری گردید.

نحوه برگزاری مسابقات :

تیم های هر گروه بصورت رفت و برگشت مسابقات مرحله اول را برگزار نموده و پس از کسب مقام اول تا هشتم ، 4 تیم بالای جدول از هرگروه مسابقات مرحله یک چهارم نهایی را برگزار می نمایند. سپس مسابقات مراحل نیمه نهایی و نهایی برگزار می گردد. مسابقات از مرحله دوم تا پایان مسابقات بصورت 2 از 3 برگزار خواهد شد.

دو تیم از لیگ امید به لیگ برتر و 2 تیم به لیگ ملی سال آینده صعود خواهند نمود.

سقف لیگ امید برای سال آینده 12 تیم تعیین گردید.

تیمهای هشتم هر گروه به لیگ دسته دو نزول خواهند کرد.

تسویه حساب و پرداخت بدهی به فدراسیون ، تسویه حساب با کادر فنی و بازیکنان تیم بسکتبال آن باشگاه در سال گذشتهمصوبات جلسه هماهنگی مسابقات لیگ دسته دو بسکتبال؛

 

 

جلسه هماهنگی لیگ دسته دو بسکتبال کشور 96/6/14برگزار و قوانین رقابتها مشخص شد123

مصوبات نهایی تصویب شده جلسه هماهنگی مسابقات لیگ دسته دو به شرح ذیل می باشد .

سقف تیم های شرکت کننده 16 تیم تعیین گردید.

تعداد بازیکنان هر تیم 15 نفر و تعداد کادر فنی 4 نفر می باشد.

تاریخ شروع مسابقات روز جمعه 96/7/21 می باشد.

آخرین مهلت ارائه مدارک تاریخ 96/7/5 اعلام گردید.

تیم ها می بایست نام حداقل 10 بازیکن را در لیست اولیه جهت صدور کارت ارائه نمایند تا مجوز حضور در مسابقات را داشته باشند.

اسکان تیم میهمان بعهده تیم میزبان می باشد.

آخرین مهلت تکمیل لیست صورت اسامی تیم تا قبل از آغاز دور برگشت می باشد.

مرحله اول مسابقات بصورت لیگ (رفت و برگشت) و از مرحله دوم به بعد مسابقات بصورت متمرکز برگزار می گردد.

تسویه حساب و پرداخت بدهی به فدراسیون ، تسویه حساب با کادر فنی و بازیکنان تیم بسکتبال آن باشگاه در سال گذشته

 

مصوبات جلسه هماهنگی مسابقات لیگ ملی بسکتبال ؛

 

 

جلسه هماهنگی مسابقات لیگ ملی بسکتبال کشور در تاریخ 96/6/14برگزار و قوانین این رقابتها مشخص شد.123

مصوبات نهایی تصویب شده جلسه هماهنگی مسا بقات لیگ ملی به شرح ذیل می باشد .

تعداد بازیکنان هر تیم 15 نفر معین گردید.

تعداد کادرفنی تیم ها حداکثر 5 نفر مشخص گردید. مربی و کمک مربی الزامی می باشد.

تیم ها می بایست نام حداقل 10 بازیکن را در لیست اولیه جهت صدور کارت مسابقات ارائه نمایند تا مجوز حضور در مسابقات را داشته باشند.

تاریخ ارائه مدارک و فیش ورودیه روز چهارشنبه 96/7/5 می باشد.

شروع مسابقات روز جمعه 96/7/21 می باشد.

سقف تعداد تیم های شرکت کننده در لیگ ملی 10 تیم معین گردید.

تسویه حساب و پرداخت بدهی به فدراسیون ، تسویه حساب با کادر فنی و بازیکنان تیم بسکتبال آن باشگاه در سال گذشته

 

مصوبات جلسه هماهنگی مسابقات لیگ برتر بسکتبال؛

 

 

جلسه هماهنگی لیگ برتربسکتبال کشور در مورخ 96/6/14برگزار و قوانین این رقابتها مشخص شد.1233

ادامه مطلب...

رقابتهای مینی بسکتبال مناطق هشتگانه به پایان رسید

 regien championship_

ادامه مطلب...

برگزاری مرحله دوم مسابقات قهرماني كشور مینی بسکتبال (گروه B)

iribfnews League

 

ادامه مطلب...

صفحه 1 از 17