آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > اخبار > لیگ > دستجات > برگزاری رقابتهای قهرمانی مینی بسکتبال پسران

برگزاری رقابتهای قهرمانی مینی بسکتبال پسران

iribf league

 

مرحله سوم رقابتهای قهرماني بسکتبال كشور رده مینی پسران دردوگروه A و B به ميزبانی استانهای اصفهان و هرمزگان برگزار خواهد شد.به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسكتبال این دوره از مسابقات از بعدازظهر روز یکشنبه 96/6/19اغاز می شودوتا بعدازظهر روز چهارشنبه 96/6/22ادامه می یابد.

گروه A :تهران-اصفهان-فارس-گلستان

 گروه B: مرکزی-هرمزگان-کردستان-خوزستان

گروه A وB

دوشنبه 96/6/20

 ساعت 16:00
 گلستان-تهران

/ساعت

 خوزستان-مرکزی

ساعت  اصفهان-فارس  
کردستان-هرمزگان

سه شنبه 96/6/21  
       
ساعت 16:00
 تهران-فارس
مرکزی-کردستان

ساعت 17:30
 اصفهان-گلستان
هرمزگان-خوزستان

چهارشنبه 96/6/22  
   
ساعت 9:30صبح
فارس-گلستان  
خوزستان-کردستان

ساعت 11:00صبح
 تهران-اصفهان  
هرمزگان-مرکزی