رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > اخبار > لیگ > دستجات > نتایج دور برگشت لیگ جوانان

نتایج دور برگشت لیگ جوانان

photo 2017-03-08_12-59-21

صعود مه هام و کنکو 

رقابتهای گروه پنجم دور برگشت  لیگ جوانان طی روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته  برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد :

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

محل مسابقه

دوشنبه

95.12.16

9:30

مه هام تهران   71

مظفری البرز    45

سالن بسکتبال آزادی

11:00

کنکو تهران     81

رادین خراسان  24

16:00

رادین خراسان  31

مه هام تهران   74

17:30

مظفری البرز   38

کنکو تهران    44

سه شنبه

95.12.17

9:30

11:30

رادین خراسان  35

مه هام       57

مظفری البرز  65

کنکو        54

سالن بسکتبال آزادی

photo 2017-03-08_12-59-26