رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > اخبار > لیگ > دستجات > برنامه دور برگشت مسابقات جوانان کشور

برنامه دور برگشت مسابقات جوانان کشور

ازسوی  کمیته مسابقات اعلام شد 

از سوی کمیته مسابقات فدراسیون برنامه دور برگشت مسابقات جوانان باشگاههای کشور اعلام شد .به گزارش روابط عمومی فدراسیون ، برنامه دور برگشت مسابقات بسکتبال جوانان باشگاههای کشور بشرح ذیل می باشد. شایان ذکر است  کلیه مسابقات راس ساعت تعیین شده آغاز و از شرکت افراد بدون کارت در مسابقات ممانعت بعمل خواهد آمد.

گروه پنج :                             تیم ها : کنکو تهران- مه هام تهران-مظفری البرز-رادین خراسان

میزبان : کنکو تهران                           ورود : یکشنبه 95.12.15-خروج : سه شنبه 95.12.17

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

محل مسابقه

دوشنبه

95.12.16

9:30

مه هام تهران

مظفری البرز

سالن بسکتبال آزادی

11:00

کنکو تهران

رادین خراسان

16:00

رادین خراسان

مه هام تهران

17:30

مظفری البرز

کنکو تهران

سه شنبه

95.12.17

9:30

رادین خراسان

مظفری البرز

سالن بسکتبال آزادی

11:00

کنکو تهران

مه هام تهران