رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > اخبار > لیگ > دستجات > برنامه مرحله دوم جوانان باشگاههای کشور

برنامه مرحله دوم جوانان باشگاههای کشور

gsdfhgdfhfsh

از سوی کمیته مسابقات اعلام شد

از سوی کمیته مسابقات فدراسیون ، برنامه مرحله اول (دور برگشت) مسابقات بسکتبال جوانان باشگاههای کشور بشرح زیر اعلام شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون   برنامه اعلام شده به شرح زیر است :

گروه یک :       تیم ها : 1- باتیس تهران -2- رژیان پی کردستان -3- پارسه تهران -4- پاسارگاد مشهد

میزبان : رژیان پی کردستان-سنندج      ورود : جمعه 95.11.15 -خروج : یکشنبه 95.11.17

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

محل مسابقه

شنبه

95.11.16

9:30

باتیس تهران

پاسارگاد مشهد

سنندج

11:00

رژیان پی کردستان

پارسه تهران

سنندج

17:00

پارسه تهران

باتیس تهران

سنندج

18:30

پاسارگاد مشهد

رژیان پی کردستان

سنندج

یکشنبه

95.11.17

9:30

پارسه تهران

پاسارگاد مشهد

سنندج

11:00

رژیان پی کردستان

باتیس تهران

سنندج

گروه چهار :          تیم ها : 1- گل گهر سیرجان -2- شیمیدرتهران -3- اسپادانا اصفهان

میزبان : اسپادانا اصفهان        ورود : چهارشنبه 95.11.13 -خروج : جمعه 95.11.15

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

محل مسابقه

پنجشنبه 

95.11.14

11:00

گل گهر سیرجان

شیمیدرتهران

اصفهان

17:00

اسپادانا اصفهان

گل گهر سیرجان

اصفهان

جمعه 

95.11.15

9:30

شیمیدرتهران

اسپادانا اصفهان

اصفهان