آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > اخبار > اخبار فدراسیون > کمیته مسابقات > برگزاری مرحله دوم مسابقات قهرماني كشورنونهالان بسکتبال(گروه B)

برگزاری مرحله دوم مسابقات قهرماني كشورنونهالان بسکتبال(گروه B)

iribfnews League

 

 


 برگزاری مرحله دوم مسابقات قهرماني كشورنونهالان بسکتبال(گروه B)

مرحله دوم مسابقات قهرماني كشور نونهالان (گروه B) به ميزبانی استانهای تهران و خراسان رضوی برگزار مي گردد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال این مرحله از مسابقات از بعدازظهر روزسه شنبه96/5/31 با حضور تیم های
گروه B1 به میزبانی: تهران
توابع تهران-گلستان-کردستان-خوزستان
گروه B2 به میزبانی : خراسان رضوی-مشهد
قزوین-خراسان رضوی-کرمانشاه-فارس آغاز می شودوتا بعد ازظهر روزیک شنبه96/6/3ادامه خواهد داشت.

گروه B1 : گروه B2 :

چهارشنبه 96/6/1

ساعت 16:00 کردستان-گلستان
ساعت 17:30 خوزستان-توابع تهران
ساعت 16:00 فارس-قزوین
ساعت 17:30 کرمانشاه-خراسان رضوی

پنجشنبه 96/6/2
ساعت 16:00 گلستان-خوزستان
ساعت 17:30 توابع تهران-کردستان
ساعت 16:00 قزوین-کرمانشاه
ساعت 17:30 خراسان رضوی-فارس

جمعه 96/6/3

ساعت 9:30صبح خوزستان-کردستان
ساعت 11:00صبح توابع تهران-گلستان
ساعت 9:30صبح فارس-کرمانشاه
ساعت 11:00صبح خراسان رضوی-قزوین