آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > اخبار > اخبار فدراسیون > کمیته مسابقات > برگزاری مرحله دوم مسابقات قهرماني كشور مینی بسکتبال (گروه A)

برگزاری مرحله دوم مسابقات قهرماني كشور مینی بسکتبال (گروه A)

 

iribfnews League

 

 

برگزاری مرحله دوم مسابقات قهرماني كشور مینی بسکتبال (گروه A)


مرحله دوم مسابقات قهرماني كشور به ميزبانی استانهای زنجان و اصفهان برگزار مي گردد.به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال این مرحله از مسابقات از بعدازظهر روز پنجشنبه 96/5/26 با حضور تیم های گروه A1 :تهران-مرکزی زنجان-یزد- گروه A2 : مازندران-اصفهان-هرمزگان-آذربایجان غربی)آغاز می شودوتا بعد ازظهر روزیک شنبه 96/5/29ادامه خواهد داشت.

گروه A1  گروه A2

جمعه 27/5/96

ساعت 16:00
گروه a1 یزد-تهران
ساعت 16:00
گروه a2 هرمزگان- مازندران
ساعت 17:30
گروه a1 زنجان-مرکزی
ساعت 17:30
گروه a2 آذربایجان غربی-اصفهان

شنبه 28/5/96
ساعت 16:00
گروه a1 مرکزی-یزد
ساعت 16:00
گروه a2 مازندران-آذربایجان غربی
ساعت 17:30
گروه a1تهران- زنجان
ساعت 17:30
گروه a2 اصفهان-هرمزگان

 یکشنبه 29/5/96

ساعت 9:30صبح
گروه a1 مرکزی-تهران
ساعت 9:30صبح
گروه a2 هرمزگان-آذربایجان غربی
ساعت 11:00صبح
گروه a1 زنجان-یزد
ساعت 11:00صبح
گروه a2 اصفهان-مازندران