آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

کمیته مربیان

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در آذربایجان شرقی

 

کمیته مربیان فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال در استان آذربایان شرقی برگزار می نماید.

com-coaches

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در بوشهر

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهر بوشهر برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در گرگان

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهر گرگان برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزتاری کلاس مربیگری درجه 3 در منطقه جنوب غرب تهران

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در جنوب غرب تهران برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در جهرم

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان جهرم برگزار می گردد.

 

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در آبادان

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهر آبادان برگزار می گردد.

 

Coach Class

 

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در بروجرد

 

کمیته مربیان فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال در بروجرد برگزار می نماید.

 

Coach Class

 

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 ویژه کارکنان شرکت ملی گاز

 

کمیته مربیان فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه کارکنان شرکت ملی گاز ایران در تهران برگزار می نماید.

 

Coach Class

 

ادامه مطلب...