آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

کمیته مربیان

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در دانشگاه تهران

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 2 در قم

 

فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس مربیگری درجه دو بسکتبال ویژه آقایان در قم برگزار می نماید.

Coach Class

ادامه مطلب...

اعلام شرایط و ضوابط برگزاری کلاسهای مربیگری بسکتبال

 

پس از انجام بررسی های لازم در کميته های مربيان و آموزش و تصويب نهايی فدراسيون بسکتبال ، نحوه برگزاری کلاسهای مربيگری بسکتبال بانوان و آقايان بشرح زیر اعلام گردید :

com-coaches

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در دانشگاه ارومیه

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در دانشگاه ارومیه برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شیراز

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهر شیراز برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در دانشگاه شهید مدنی تبریز

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در دانشگاه شهید مدنی تبریز برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در دانشگاه اصفهان

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در دانشگاه اصفهان برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در فلاورجان

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان فلاورجان برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...