آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

کمیته مربیان

برگزاری کلاس مربیگری درجه یک در مشهد مقدس

 

فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس مربیگری درجه یک بسکتبال ویژه آقایان در مشهد مقدس برگزار می نماید.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در رشت

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهر رشت برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهر کرج

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در کرج برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 2 در شهر رشت

 

فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس مربیگری درجه دو بسکتبال ویژه آقایان در رشت برگزار می نماید.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهرستان میاندوآب

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان میاندوآب برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در زنجان

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهر زنجان برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در دانشگاه شهید بهشتی

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در دانشگاه خوارزمی

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در دانشگاه خوارزمی برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...