آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

کمیته مربیان

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در دانشگاه شهید رجایی

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در دانشگاه شهید رجایی برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهرستان تربت حیدریه

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان تربت حیدریه برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 2 در مهاباد

 

فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس مربیگری درجه دو بسکتبال ویژه آقایان در مهاباد برگزار می نماید.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در مشهد مقدس

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهر مشهد برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهرستان سیرجان

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان سیرجان برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهرستان قائن

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان قائن برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در دامغان

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهر دامغان برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در دزفول

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در دزفول برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...