آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

کمیته مربیان

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهرستان سراب

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان سراب برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهرضا

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان شهرضا برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 2 در تهران

 

فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس مربیگری درجه دو بسکتبال ویژه آقایان در تهران برگزار می نماید.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه سه ویژه آقایان در شهرستان صفادشت

 

فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس مربیگری درجه سه بسکتبال ویژه آقایان دراستان تهران برگزار می نماید.

 

Coach Class

 

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 2 در شهرستان بروجن

 

فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس مربیگری درجه دو بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان بروجن برگزار می نماید.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهر خرم آباد

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهر خرم آباد برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهرستان ممسنی

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان ممسنی برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...