آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

کمیته مربیان

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهرکرد

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرکرد برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهرستان ری

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان ری برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهر گرگان

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهر گرگان برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه سه در باشگاه آرارات

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال در باشگاه آرارات برگزار می گردد.

 

Coach Class 

 

ادامه مطلب...

برگزاری اولین جلسه کمیته مربیان فدراسیون بسکتبال در سال 93

اولین جلسه کمیته مربیان فدراسیون بسکتبال در سال 93 روز سه شنبه 27 خرداد ماه در محل فدراسیون برگزار می گردد.

 

com-coaches

 

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهرستان شهمیرزاد

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان شهمیرزاد برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در کرمان

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در کرمان برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در دانشگاه تبریز

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در دانشگاه تبریز برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...