آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

اطلاعیه

 

برگزاری دوره مربیگری

یک دوره مربیگری درجه سه آقایان در استان البرز شهرستان فردیس، همچنین یک دوره مربیگری درجه دو آقایان دراستان سیستان و بلوچستان شهرستان زاهدان برگزار خواهد شد .