آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > اخبار > اخبار فدراسیون > جلسه کمیته اقتصادی فدراسیون بسکتبال برگزار میگردد

جلسه کمیته اقتصادی فدراسیون بسکتبال برگزار میگردد

basket 4

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال جلسه کمیته اقتصادی فدراسیون روز شنبه 96/7/22از ساعت 16:00 الی 18:00 درمحل فدراسیون بسکتبال  برگزار خواهد شد .

این جلسه  باهدف تدوین برنامه های اقتصادی سال 1397-1396 واتخاد تصمیم راجع به شرکت اول مارکت برگزارخواهد شد.