آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > اخبار > اخبار فدراسیون > برنامه نحوه برگزاری مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور سال 96-95

برنامه نحوه برگزاری مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور سال 96-95

 

 

1395

 

فینال :

مرحله

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم

تیم

محل مسابقه

بازی اول

جمعه

29/2/96

16:00

برنده بازی اول

برنده بازی دوم

مقام بالاتر دور مقدماتی

بازی دوم

شنبه

30/2/96

16:00

برنده بازی اول

برنده بازی دوم

مقام بالاتر دور مقدماتی

بازی سوم

سه شنبه

2/3/96

16:00

برنده بازی دوم

برنده بازی اول

مقام پائین تر دور مقدماتی

بازی چهارم

(در صورت نیاز)

چهارشنبه

3/3/96

16:00

برنده بازی دوم

برنده بازی اول

مقام پائین تر دور مقدماتی

بازی پنجم

(در صورت نیاز)

شنبه

6/3/96

16:00

برنده بازی اول

برنده بازی دوم

مقام بالاتر دور مقدماتی

رده بندی :

مرحله

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم

تیم

محل مسابقه

بازی اول

جمعه

29/2/96

16:00

بازنده بازی اول

بازنده بازی دوم

مقام بالاتر دور مقدماتی

بازی دوم

شنبه

30/2/96

16:00

بازنده بازی اول

بازنده بازی دوم

مقام بالاتر دور مقدماتی

بازی سوم

سه شنبه

2/3/96

16:00

بازنده بازی دوم

بازنده بازی اول

مقام پائین تر دور مقدماتی

بازی چهارم

(در صورت نیاز)

چهارشنبه

3/3/96

16:00

بازنده بازی دوم

بازنده بازی اول

مقام پائین تر دور مقدماتی

بازی پنجم

(در صورت نیاز)

شنبه

6/3/96

16:00

بازنده بازی اول

بازنده بازی دوم

مقام بالاتر دور مقدماتی

شماره بازیها در برنامه مرحله نیمه نهایی قید گردیده است.