آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

اطلاعیه؛

announcement

اطلاعیه؛

با توجه به کلاس ها و کلینیک های مربیگری که اخیراً توسط برخی از افراد یا باشگاه ها بدون اطلاع و هماهنگی هیات های استانی و فدراسیون تشکیل می شوند؛ فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران برگزاری این دوره های آموزشی بدون مجوز رسمی هیات ها یا فدراسیون را فاقد اعتبار اعلام می نماید.

چنانچه هر ارگان یا باشگاهی تمایل به برگزاری کلاس یا کلینیک مربیگری دارد
 می تواند با هماهنگی و مجوز از هیات و فدراسیون بسکتبال در این زمینه اقدام نماید.
روابط عمومی فدراسیونه بسکتبال