فهرست تیم‌ها و بازیکنان جدول رده‌بندی مسابقات برنامه و نتایج مسابقات

لیگ برتر 96-95
برنامه مسابقات شهرداری تبریز

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۰۶ آبان ۹۵ 15:30 شهرداری تبریز 80 - 84 شهرداری کاشان - باخت گزارش بازی
2 ۱۰ آبان ۹۵ 16:00 شیمیدر تهران 58 - 90 شهرداری تبریز - برد گزارش بازی
3 ۱۷ آبان ۹۵ 16:00 شهرداری تبریز 95 - 56 شهرداری گرگان - برد گزارش بازی
4 ۲۴ آبان ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 74 - 61 شهرداری تبریز - باخت گزارش بازی
5 ۰۱ آذر ۹۵ 16:00 شهرداری تبریز 95 - 46 لوله آ.اس شیراز - برد گزارش بازی
6 ۱۵ آذر ۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 85 - 62 شهرداری تبریز - باخت گزارش بازی
7 ۲۲ آذر ۹۵ 15:30 شهرداری تبریز 67 - 60 نیروی زمینی تهران - برد گزارش بازی
8 ۲۹ آذر ۹۵ 15:30 شهرداری تبریز 71 - 79 شهرداری اراک - باخت گزارش بازی
9 ۰۶ دی ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 71 - 76 شهرداری تبریز - برد گزارش بازی
10 ۰۹ دی ۹۵ 16:00 شهرداری کاشان 64 - 79 شهرداری تبریز - برد گزارش بازی
11 ۱۳ دی ۹۵ 15:30 شهرداری تبریز 63 - 65 شیمیدر تهران - باخت گزارش بازی
12 ۱۶ دی ۹۵ 16:15 شهرداری گرگان 60 - 67 شهرداری تبریز - برد گزارش بازی
13 ۲۰ دی ۹۵ 15:30 شهرداری تبریز ضايعه از دست رفتن رييس مجمع تشخي پتروشیمی بندرامام -
14 ۲۳ دی ۹۵ 15:30 لوله آ.اس شیراز 69 - 78 شهرداری تبریز - برد گزارش بازی
15 ۲۷ دی ۹۵ 15:30 شهرداری تبریز 62 - 63 دانشگاه آزاد تهران - باخت گزارش بازی
16 ۳۰ دی ۹۵ 16:00 نیروی زمینی تهران 64 - 80 شهرداری تبریز - برد گزارش بازی
17 ۰۴ بهمن ۹۵ 16:00 شهرداری اراک  -  شهرداری تبریز - خلاصه بازی
18 ۰۷ بهمن ۹۵ 15:30 شهرداری تبریز  -  پالایش نفت آبادان - خلاصه بازی