مسابقات غرب آسیا

صفحه اینستاگرام فدراسیون بسکتبال ایران

کانال رسمی فدراسیون بسکتبال ایران

فراخوان جذب حامی مالی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

برنامه و نتایج لیگ برتر


فهرست تیم‌ها و بازیکنان جدول رده‌بندی مسابقات برنامه و نتایج مسابقات

برنامه مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور سال 96-1395

hjnkjn

 

 

فینال :

مرحله

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "میزبان"

تیم "میهمان"

محل مسابقه

بازی اول

یکشنبه

31/2/96

16:00

پتروشیمی بندرامام

پالایش نفت آبادان

پتروشیمی بندرامام

بازی دوم

دوشنبه

1/3/96

16:00

پتروشیمی بندرامام

پالایش نفت آبادان

پتروشیمی بندرامام

بازی سوم

پنجشنبه

4/3/96

16:00

پالایش نفت آبادان

پتروشیمی بندرامام

آبادان

بازی چهارم

(در صورت نیاز)

جمعه

5/3/96

16:00

پالایش نفت آبادان

پتروشیمی بندرامام

آبادان

بازی پنجم

(در صورت نیاز)

دوشنبه

8/3/96

یک ساعت بعد از اذان مغرب

پتروشیمی بندرامام

پالایش نفت آبادان

پتروشیمی بندرامام

رده بندی :

مرحله

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "میزبان"

تیم "میهمان"

محل مسابقه

بازی اول

یکشنبه

31/2/96

16:00

دانشگاه آزاد اسلامی

شهرداری اراک

تهران

سالن دانشگاه آزاد "حکیمیه"

بازی دوم

دوشنبه

1/3/96

16:00

دانشگاه آزاد اسلامی

شهرداری اراک

تهران

سالن دانشگاه آزاد "حکیمیه"

بازی سوم

پنجشنبه

4/3/96

16:00

شهرداری اراک

دانشگاه آزاد اسلامی

اراک

بازی چهارم

(در صورت نیاز)

جمعه

5/3/96

16:00

شهرداری اراک

دانشگاه آزاد اسلامی

اراک

بازی پنجم

(در صورت نیاز)

دوشنبه

8/3/96

یک ساعت بعد از اذان مغرب

دانشگاه آزاد اسلامی

شهرداری اراک

تهران

سالن دانشگاه آزاد "حکیمیه"