آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

برنامه و نتایج لیگ برتر


فهرست تیم‌ها و بازیکنان جدول رده‌بندی مسابقات برنامه و نتایج مسابقات

برنامه جدید نحوه برگزاری مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور سال 96-1395

 2

 

 

از سوی کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه نحوه برگزاری مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور سال 96-1395 اعلام شد.


به گزارش سایت فدراسیون بسکتبال برنامه مسابقات به شرح زیر است:

فینال :

مرحله

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم

تیم

محل مسابقه

بازی اول

یکشنبه

31/2/96

16:00

برنده بازی اول

برنده بازی دوم

مقام بالاتر دور مقدماتی

بازی دوم

دوشنبه

1/3/96

16:00

برنده بازی اول

برنده بازی دوم

مقام بالاتر دور مقدماتی

بازی سوم

پنجشنبه

4/3/96

16:00

برنده بازی دوم

برنده بازی اول

مقام پائین تر دور مقدماتی

بازی چهارم

(در صورت نیاز)

جمعه

5/3/96

16:00

برنده بازی دوم

برنده بازی اول

مقام پائین تر دور مقدماتی

بازی پنجم

(در صورت نیاز)

دوشنبه

8/3/96

یک ساعت بعد از اذان مغرب

برنده بازی اول

برنده بازی دوم

مقام بالاتر دور مقدماتی

رده بندی :

مرحله

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم

تیم

محل مسابقه

بازی اول

یکشنبه

31/2/96

16:00

بازنده بازی اول

بازنده بازی دوم

مقام بالاتر دور مقدماتی

بازی دوم

دوشنبه

1/3/96

16:00

بازنده بازی اول

بازنده بازی دوم

مقام بالاتر دور مقدماتی

بازی سوم

پنجشنبه

4/3/96

16:00

بازنده بازی دوم

بازنده بازی اول

مقام پائین تر دور مقدماتی

بازی چهارم

(در صورت نیاز)

جمعه

5/3/96

16:00

بازنده بازی دوم

بازنده بازی اول

مقام پائین تر دور مقدماتی

بازی پنجم

(در صورت نیاز)

دوشنبه

8/3/96

یک ساعت بعد از اذان مغرب

بازنده بازی اول

بازنده بازی دوم

مقام بالاتر دور مقدماتی

 

شماره بازیها در برنامه مرحله نیمه نهایی قید گردیده است.