مسابقات غرب آسیا

صفحه اینستاگرام فدراسیون بسکتبال ایران

کانال رسمی فدراسیون بسکتبال ایران

فراخوان جذب حامی مالی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

برنامه و نتایج لیگ برتر


فهرست تیم‌ها و بازیکنان جدول رده‌بندی مسابقات برنامه و نتایج مسابقات

برنامه جدید نحوه برگزاری مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور سال 96-1395

 2

 

 

از سوی کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه نحوه برگزاری مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور سال 96-1395 اعلام شد.


به گزارش سایت فدراسیون بسکتبال برنامه مسابقات به شرح زیر است:

فینال :

مرحله

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم

تیم

محل مسابقه

بازی اول

یکشنبه

31/2/96

16:00

برنده بازی اول

برنده بازی دوم

مقام بالاتر دور مقدماتی

بازی دوم

دوشنبه

1/3/96

16:00

برنده بازی اول

برنده بازی دوم

مقام بالاتر دور مقدماتی

بازی سوم

پنجشنبه

4/3/96

16:00

برنده بازی دوم

برنده بازی اول

مقام پائین تر دور مقدماتی

بازی چهارم

(در صورت نیاز)

جمعه

5/3/96

16:00

برنده بازی دوم

برنده بازی اول

مقام پائین تر دور مقدماتی

بازی پنجم

(در صورت نیاز)

دوشنبه

8/3/96

یک ساعت بعد از اذان مغرب

برنده بازی اول

برنده بازی دوم

مقام بالاتر دور مقدماتی

رده بندی :

مرحله

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم

تیم

محل مسابقه

بازی اول

یکشنبه

31/2/96

16:00

بازنده بازی اول

بازنده بازی دوم

مقام بالاتر دور مقدماتی

بازی دوم

دوشنبه

1/3/96

16:00

بازنده بازی اول

بازنده بازی دوم

مقام بالاتر دور مقدماتی

بازی سوم

پنجشنبه

4/3/96

16:00

بازنده بازی دوم

بازنده بازی اول

مقام پائین تر دور مقدماتی

بازی چهارم

(در صورت نیاز)

جمعه

5/3/96

16:00

بازنده بازی دوم

بازنده بازی اول

مقام پائین تر دور مقدماتی

بازی پنجم

(در صورت نیاز)

دوشنبه

8/3/96

یک ساعت بعد از اذان مغرب

بازنده بازی اول

بازنده بازی دوم

مقام بالاتر دور مقدماتی

 

شماره بازیها در برنامه مرحله نیمه نهایی قید گردیده است.