صفحه اینستاگرام فدراسیون بسکتبال ایران

کانال رسمی فدراسیون بسکتبال ایران

فراخوان جذب حامی مالیلیگ برتر 91
برنامه مسابقات استقلال زرین قشم

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۱۱ آبان ۹۱ 15:00 مهرام تهران 95 - 84 استقلال زرین قشم باخت گزارش بازی
2 ۱۸ آبان ۹۱ 16:00 استقلال زرین قشم 56 - 62 دانشگاه آزاد تهران باخت گزارش بازی
3 ۲۵ آبان ۹۱ 15:30 نفت سپاهان 83 - 89 استقلال زرین قشم برد گزارش بازی
4 ۰۲ آذر ۹۱ 16:00 شهرداری گرگان 78 - 81 استقلال زرین قشم برد گزارش بازی
5 ۰۹ آذر ۹۱ 16:00 استقلال زرین قشم 65 - 74 فولاد ماهان سپاهان باخت گزارش بازی
6 ۱۳ آذر ۹۱ 16:00 استقلال زرین قشم 69 - 57 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد گزارش بازی
7 ۲۰ آذر ۹۱ 16:00 البدر بندر كنگ 66 - 59 استقلال زرین قشم باخت گزارش بازی
8 ۲۷ آذر ۹۱ 16:00 استقلال زرین قشم 63 - 69 همياری زنجان باخت گزارش بازی
9 ۳۰ آذر ۹۱ 16:00 پتروشیمی بندرامام 89 - 71 استقلال زرین قشم باخت گزارش بازی
10 ۰۷ دی ۹۱ 16:00 استقلال زرین قشم 71 - 77 مهرام تهران باخت گزارش بازی
11 ۱۱ دی ۹۱ 19:00 دانشگاه آزاد تهران 85 - 65 استقلال زرین قشم باخت گزارش بازی
12 ۱۸ دی ۹۱ 16:00 استقلال زرین قشم 87 - 91 نفت سپاهان باخت گزارش بازی
13 ۲۱ دی ۹۱ 15:00 استقلال زرین قشم 57 - 59 شهرداری گرگان باخت گزارش بازی
14 ۲۵ دی ۹۱ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 93 - 53 استقلال زرین قشم باخت گزارش بازی
15 ۲۸ دی ۹۱ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 76 - 74 استقلال زرین قشم باخت گزارش بازی
16 ۰۵ بهمن ۹۱ 16:00 استقلال زرین قشم 84 - 80 البدر بندر كنگ برد گزارش بازی
17 ۰۹ بهمن ۹۱ 15:40 همياری زنجان 67 - 62 استقلال زرین قشم باخت گزارش بازی
18 ۱۲ بهمن ۹۱ 16:00 استقلال زرین قشم 63 - 82 پتروشیمی بندرامام باخت گزارش بازی