صفحه اینستاگرام فدراسیون بسکتبال ایران

کانال رسمی فدراسیون بسکتبال ایران

فراخوان جذب حامی مالیلیگ برتر 91
برنامه مسابقات شهرداری گرگان

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۱۱ آبان ۹۱ 16:00 پتروشیمی بندرامام 80 - 68 شهرداری گرگان باخت گزارش بازی
2 ۱۸ آبان ۹۱ 16:00 شهرداری گرگان 72 - 86 مهرام تهران باخت گزارش بازی
3 ۲۵ آبان ۹۱ 17:30 دانشگاه آزاد تهران 87 - 73 شهرداری گرگان باخت گزارش بازی
4 ۰۲ آذر ۹۱ 16:00 شهرداری گرگان 78 - 81 استقلال زرین قشم باخت گزارش بازی
5 ۰۹ آذر ۹۱ 16:00 شهرداری گرگان 69 - 58 نفت سپاهان برد گزارش بازی
6 ۱۳ آذر ۹۱ 15:30 فولاد ماهان سپاهان 86 - 58 شهرداری گرگان باخت گزارش بازی
7 ۲۰ آذر ۹۱ 15:15 شهرداری گرگان 81 - 69 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد گزارش بازی
8 ۲۷ آذر ۹۱ 16:00 البدر بندر كنگ 65 - 64 شهرداری گرگان باخت گزارش بازی
9 ۳۰ آذر ۹۱ 16:00 همياری زنجان 76 - 53 شهرداری گرگان باخت گزارش بازی
10 ۰۷ دی ۹۱ 16:00 شهرداری گرگان 67 - 75 پتروشیمی بندرامام باخت گزارش بازی
11 ۱۱ دی ۹۱ 17:00 مهرام تهران 98 - 68 شهرداری گرگان باخت گزارش بازی
12 ۱۸ دی ۹۱ 16:00 شهرداری گرگان 93 - 85 دانشگاه آزاد تهران برد گزارش بازی
13 ۲۱ دی ۹۱ 15:00 استقلال زرین قشم 57 - 59 شهرداری گرگان برد گزارش بازی
14 ۲۴ دی ۹۱ 19:00 نفت سپاهان 74 - 80 شهرداری گرگان برد گزارش بازی
15 ۲۸ دی ۹۱ 16:00 شهرداری گرگان 49 - 66 فولاد ماهان سپاهان باخت گزارش بازی
16 ۰۵ بهمن ۹۱ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 64 - 74 شهرداری گرگان برد گزارش بازی
17 ۰۹ بهمن ۹۱ 16:00 شهرداری گرگان 65 - 59 البدر بندر كنگ برد گزارش بازی
18 ۱۲ بهمن ۹۱ 15:00 شهرداری گرگان 80 - 73 همياری زنجان برد گزارش بازی