صفحه اینستاگرام فدراسیون بسکتبال ایران

کانال رسمی فدراسیون بسکتبال ایران

فراخوان جذب حامی مالیلیگ برتر 91
برنامه مسابقات مهرام تهران

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۱۱ آبان ۹۱ 15:00 مهرام تهران 95 - 84 استقلال زرین قشم برد گزارش بازی
2 ۱۸ آبان ۹۱ 16:00 شهرداری گرگان 72 - 86 مهرام تهران برد گزارش بازی
3 ۲۵ آبان ۹۱ 17:00 فولاد ماهان سپاهان 66 - 64 مهرام تهران باخت گزارش بازی
4 ۰۲ آذر ۹۱ 13:30 مهرام تهران 85 - 71 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد گزارش بازی
5 ۰۹ آذر ۹۱ 16:00 البدر بندر كنگ 69 - 80 مهرام تهران برد گزارش بازی
6 ۱۳ آذر ۹۱ 16:00 مهرام تهران 86 - 80 همياری زنجان برد گزارش بازی
7 ۲۰ آذر ۹۱ 15:30 پتروشیمی بندرامام 81 - 71 مهرام تهران باخت گزارش بازی
8 ۲۷ آذر ۹۱ 17:00 مهرام تهران 92 - 65 نفت سپاهان برد گزارش بازی
9 ۳۰ آذر ۹۱ 18:00 مهرام تهران 91 - 68 دانشگاه آزاد تهران برد گزارش بازی
10 ۰۷ دی ۹۱ 16:00 استقلال زرین قشم 71 - 77 مهرام تهران برد گزارش بازی
11 ۱۱ دی ۹۱ 17:00 مهرام تهران 98 - 68 شهرداری گرگان برد گزارش بازی
12 ۱۸ دی ۹۱ 15:15 مهرام تهران 78 - 75 فولاد ماهان سپاهان برد گزارش بازی
13 ۲۱ دی ۹۱ 15:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 60 - 81 مهرام تهران برد گزارش بازی
14 ۲۵ دی ۹۱ 17:00 مهرام تهران 100 - 66 البدر بندر كنگ برد گزارش بازی
15 ۲۸ دی ۹۱ 16:00 همياری زنجان 20 - 0 مهرام تهران باخت گزارش بازی
16 ۰۵ بهمن ۹۱ 15:30 مهرام تهران 84 - 87 پتروشیمی بندرامام باخت گزارش بازی
17 ۰۹ بهمن ۹۱ 16:00 نفت سپاهان 68 - 81 مهرام تهران برد گزارش بازی
18 ۱۲ بهمن ۹۱ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 77 - 96 مهرام تهران برد گزارش بازی