رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
سالن امام خمینی گرگان

اطلاعات ورزشگاه

تصویر باشگاه

سالن امام خمینی گرگان

تیمهای باشگاه

لیگ برتر 91-90 - شهرداری گرگان (ش گرگان)

اطلاعات تیم

مدیرعامل: ابراهیم کریمی

آدرس باشگاه: گرگان - چهار راه گلها - خیابان علیمحمدی - سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

کد شهرستان: 0171
تلفن: 3324462 - 3324463 - 3360623
فکس: 3360623 - 3326120