لیگ برتر 91-90
سالن مخابرات اصفهان

اطلاعات ورزشگاه

تصویر باشگاه

سالن مخابرات اصفهان

تیمهای باشگاه

لیگ برتر 91-90 - فولاد ماهان سپاهان (فولاد اصفهان)