رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
 گزارش بازی: هفته بیست و دوم - سه شنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ - 15:30
پویا تهران با شرکت ملی حفاری
67 56

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
زمان بازی: 15:30
ورزشگاه: سالن آزادی تهران
تیم داوری: امیر حسین صفرزاده (سرداور) , نصر سعیدی نیا (داور اول) , رسول داوری (داور دوم) , حبیب خمجانی (ناظر)