رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
برنامه مسابقات همياری زنجان

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۲۸ مهر ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 95 - 58 همياری زنجان باخت
2 ۰۴ آبان ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 89 - 66 همياری زنجان باخت
3 ۱۲ آبان ۹۰ 16:00 همياری زنجان 60 - 83 مهرام تهران باخت
4 ۱۹ آبان ۹۰ 16:00 همياری زنجان 77 - 70 پویا تهران برد
5 ۲۳ آبان ۹۰ 16:00 همياری زنجان 103 - 95 شهرداری گرگان برد
6 ۲۶ آبان ۹۰ 15:00 دانشگاه آزاد تهران 81 - 59 همياری زنجان باخت
7 ۳۰ آبان ۹۰ 16:00 همياری زنجان 54 - 70 ذوب آهن اصفهان باخت
8 ۰۳ آذر ۹۰ 16:00 همياری زنجان 34 - 70 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت
9 ۰۷ آذر ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 74 - 64 همياری زنجان باخت
10 ۱۰ آذر ۹۰ 16:00 همياری زنجان 60 - 76 شرکت ملی حفاری باخت
11 ۱۸ آذر ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 66 - 68 همياری زنجان برد
12 ۲۸ آذر ۹۰ 16:00 همياری زنجان 73 - 74 پتروشیمی بندرامام باخت
13 ۰۱ دی ۹۰ 16:00 همياری زنجان 50 - 86 فولاد ماهان سپاهان باخت
14 ۰۸ دی ۹۰ 16:00 مهرام تهران 86 - 51 همياری زنجان باخت
15 ۱۲ دی ۹۰ 17:00 پویا تهران 88 - 94 همياری زنجان برد
16 ۱۵ دی ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 90 - 71 همياری زنجان باخت
17 ۲۲ دی ۹۰ 16:00 همياری زنجان 69 - 73 دانشگاه آزاد تهران باخت
18 ۲۹ دی ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 60 - 73 همياری زنجان برد
19 ۰۶ بهمن ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 85 - 71 همياری زنجان باخت
20 ۱۳ بهمن ۹۰ 16:00 همياری زنجان 67 - 66 لوله آ.اس شیراز برد
21 ۲۰ بهمن ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 75 - 71 همياری زنجان باخت
22 ۲۷ بهمن ۹۰ 16:00 همياری زنجان 84 - 63 جهش ترابری قم برد