رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 90-89
 گزارش بازی: هفته بیست و دوم - پنجشنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۸۹ - 12:30
راه و ترابری قم با دانشگاه آزاد تهران
77 58

جزئیات بازی

تاریخ بازی: پنجشنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۸۹
زمان بازی: 12:30