رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته دو 93-94
برنامه مسابقات صنعت مس رفسنجان

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۱۱ مهر ۹۳ 16:00 صنعت مس رفسنجان 49 - 93 هیئت بسکتبال بوشهر - باخت
2 ۱۸ مهر ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 64 - 34 صنعت مس رفسنجان - باخت
3 ۲۵ مهر ۹۳ 16:00 صنعت مس رفسنجان 48 - 77 سبزپوشان پاس بندرلنگه - باخت
4 ۰۲ آبان ۹۳ 16:00 صنعت مس رفسنجان 60 - 95 وحدت آریا تهران - باخت
5 ۰۹ آبان ۹۳ 16:00 پارسا مشهد 95 - 29 صنعت مس رفسنجان - باخت
6 ۱۶ آبان ۹۳ 16:00 صنعت مس رفسنجان 43 - 83 پتروشیمی بندرامام - باخت
7 ۲۳ آبان ۹۳ 16:00 پدافند رعد اصفهان 96 - 45 صنعت مس رفسنجان - باخت
8 ۳۰ آبان ۹۳ 16:00 صنعت مس رفسنجان 70 - 76 دیار خلیج فارس - باخت
10 ۱۴ آذر ۹۳ 16:00 هیئت بسکتبال بوشهر 110 - 70 صنعت مس رفسنجان - باخت
11 ۲۰ آذر ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 98 - 52 صنعت مس رفسنجان - باخت
12 ۲۸ آذر ۹۳ 16:00 سبزپوشان پاس بندرلنگه 80 - 57 صنعت مس رفسنجان - باخت
13 ۰۵ دی ۹۳ 16:00 وحدت آریا تهران 20 - 0 صنعت مس رفسنجان - باخت
14 ۱۲ دی ۹۳ 16:00 صنعت مس رفسنجان 0 - 20 پارسا مشهد - باخت
15 ۱۹ دی ۹۳ 16:00 پتروشیمی بندرامام 20 - 0 صنعت مس رفسنجان - باخت
16 ۲۶ دی ۹۳ 16:00 صنعت مس رفسنجان 0 - 20 پدافند رعد اصفهان - باخت
17 ۰۳ بهمن ۹۳ 16:00 دیار خلیج فارس  -  صنعت مس رفسنجان -