رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته دو 93-94
برنامه مسابقات پتروشیمی بندرامام

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۱۱ مهر ۹۳ 16:00 پتروشیمی بندرامام 68 - 59 پدافند رعد اصفهان - برد
2 ۱۸ مهر ۹۳ 16:00 دیار خلیج فارس 54 - 52 پتروشیمی بندرامام - باخت
4 ۰۲ آبان ۹۳ 16:00 هیئت بسکتبال بوشهر 67 - 63 پتروشیمی بندرامام - باخت
5 ۰۹ آبان ۹۳ 16:00 پتروشیمی بندرامام 54 - 60 شهرداری کاشان - باخت
6 ۱۶ آبان ۹۳ 16:00 صنعت مس رفسنجان 43 - 83 پتروشیمی بندرامام - برد
7 ۲۳ آبان ۹۳ 16:00 پتروشیمی بندرامام 81 - 79 وحدت آریا تهران - برد
8 ۳۰ آبان ۹۳ 16:00 پارسا مشهد 64 - 61 پتروشیمی بندرامام - باخت
9 ۰۷ آذر ۹۳ 16:00 پتروشیمی بندرامام 71 - 54 سبزپوشان پاس بندرلنگه - برد
10 ۱۴ آذر ۹۳ 16:00 پدافند رعد اصفهان 77 - 66 پتروشیمی بندرامام - باخت
11 ۲۰ آذر ۹۳ 16:00 پتروشیمی بندرامام 72 - 51 دیار خلیج فارس - برد
13 ۰۵ دی ۹۳ 16:00 پتروشیمی بندرامام 91 - 62 هیئت بسکتبال بوشهر - برد
14 ۱۲ دی ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 52 - 69 پتروشیمی بندرامام - برد
15 ۱۹ دی ۹۳ 16:00 پتروشیمی بندرامام 20 - 0 صنعت مس رفسنجان - برد
16 ۲۶ دی ۹۳ 16:00 وحدت آریا تهران 57 - 53 پتروشیمی بندرامام - باخت
17 ۰۳ بهمن ۹۳ 16:00 پتروشیمی بندرامام 57 - 42 پارسا مشهد - برد
18 ۱۰ بهمن ۹۳ 16:00 سبزپوشان پاس بندرلنگه 58 - 56 پتروشیمی بندرامام - باخت
19 ۱۷ بهمن ۹۳ 16:00 پدافند رعد اصفهان 66 - 59 پتروشیمی بندرامام - باخت
20 ۲۴ بهمن ۹۳ 16:00 پتروشیمی بندرامام 73 - 76 پدافند رعد اصفهان - باخت