رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته دو 93-94
برنامه مسابقات پدافند رعد اصفهان

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۱۱ مهر ۹۳ 16:00 پتروشیمی بندرامام 68 - 59 پدافند رعد اصفهان - باخت
2 ۱۸ مهر ۹۳ 16:00 سبزپوشان پاس بندرلنگه 69 - 77 پدافند رعد اصفهان - برد
3 ۲۵ مهر ۹۳ 16:00 پدافند رعد اصفهان 72 - 64 دیار خلیج فارس - برد
5 ۰۹ آبان ۹۳ 16:00 پدافند رعد اصفهان 76 - 62 هیئت بسکتبال بوشهر - برد
6 ۱۶ آبان ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 69 - 65 پدافند رعد اصفهان - باخت
7 ۲۳ آبان ۹۳ 16:00 پدافند رعد اصفهان 96 - 45 صنعت مس رفسنجان - برد
8 ۳۰ آبان ۹۳ 16:00 وحدت آریا تهران 87 - 81 پدافند رعد اصفهان - باخت
9 ۰۷ آذر ۹۳ 16:00 پدافند رعد اصفهان 78 - 83 پارسا مشهد - باخت
10 ۱۴ آذر ۹۳ 16:00 پدافند رعد اصفهان 77 - 66 پتروشیمی بندرامام - برد
11 ۲۰ آذر ۹۳ 16:00 پدافند رعد اصفهان 72 - 63 سبزپوشان پاس بندرلنگه - برد
12 ۲۸ آذر ۹۳ 16:00 دیار خلیج فارس 74 - 84 پدافند رعد اصفهان - برد
14 ۱۲ دی ۹۳ 16:00 هیئت بسکتبال بوشهر 64 - 69 پدافند رعد اصفهان - برد
15 ۱۹ دی ۹۳ 16:00 پدافند رعد اصفهان 84 - 85 شهرداری کاشان - باخت
16 ۲۶ دی ۹۳ 16:00 صنعت مس رفسنجان 0 - 20 پدافند رعد اصفهان - برد
17 ۰۳ بهمن ۹۳ 16:00 پدافند رعد اصفهان 86 - 68 وحدت آریا تهران - برد
18 ۱۰ بهمن ۹۳ 16:00 پارسا مشهد 77 - 74 پدافند رعد اصفهان - باخت
19 ۱۷ بهمن ۹۳ 16:00 پدافند رعد اصفهان 66 - 59 پتروشیمی بندرامام - برد
20 ۲۴ بهمن ۹۳ 16:00 پتروشیمی بندرامام 73 - 76 پدافند رعد اصفهان - برد