رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته دو 93-94
برنامه مسابقات شهرداری کاشان

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۱۱ مهر ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 85 - 64 سبزپوشان پاس بندرلنگه - برد
2 ۱۸ مهر ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 64 - 34 صنعت مس رفسنجان - برد
3 ۲۵ مهر ۹۳ 16:00 وحدت آریا تهران 70 - 53 شهرداری کاشان - باخت
4 ۰۲ آبان ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 89 - 91 پارسا مشهد - باخت
5 ۰۹ آبان ۹۳ 16:00 پتروشیمی بندرامام 54 - 60 شهرداری کاشان - برد
6 ۱۶ آبان ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 69 - 65 پدافند رعد اصفهان - برد
7 ۲۳ آبان ۹۳ 16:00 دیار خلیج فارس 66 - 55 شهرداری کاشان - باخت
9 ۰۷ آذر ۹۳ 16:00 هیئت بسکتبال بوشهر 66 - 68 شهرداری کاشان - برد
10 ۱۴ آذر ۹۳ 16:00 سبزپوشان پاس بندرلنگه 62 - 65 شهرداری کاشان - برد
11 ۲۰ آذر ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 98 - 52 صنعت مس رفسنجان - برد
12 ۲۸ آذر ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 89 - 74 وحدت آریا تهران - برد
13 ۰۵ دی ۹۳ 16:00 پارسا مشهد 73 - 64 شهرداری کاشان - باخت
14 ۱۲ دی ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 52 - 69 پتروشیمی بندرامام - باخت
15 ۱۹ دی ۹۳ 16:00 پدافند رعد اصفهان 84 - 85 شهرداری کاشان - برد
16 ۲۶ دی ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 20 - 0 دیار خلیج فارس - برد
18 ۱۰ بهمن ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 70 - 54 هیئت بسکتبال بوشهر - برد
19 ۱۷ بهمن ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 69 - 64 هیئت بسکتبال بوشهر - برد
20 ۲۴ بهمن ۹۳ 16:00 هیئت بسکتبال بوشهر 63 - 61 شهرداری کاشان - باخت
21 ۲۸ بهمن ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 72 - 70 هیئت بسکتبال بوشهر - برد