رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96 - زوج
برنامه مسابقات نیروی زمینی تهران

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۰۵ اسفند ۹۵ 16:15 پالایش نفت آبادان 87 - 79 نیروی زمینی تهران - باخت گزارش بازی
3 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:15 نیروی زمینی تهران 60 - 57 شهرداری اراک - برد گزارش بازی
5 ۲۳ اسفند ۹۵ 16:15 نیروی زمینی تهران 57 - 74 شهرداری تبریز - باخت گزارش بازی