رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96 - فرد
برنامه مسابقات شهرداری کاشان

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۰۵ اسفند ۹۵ 16:15 پتروشیمی بندرامام 97 - 66 شهرداری کاشان - باخت گزارش بازی
3 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:15 شهرداری کاشان 66 - 64 دانشگاه آزاد تهران - برد گزارش بازی
4 ۱۶ اسفند ۹۵ 16:15 شهرداری گرگان 51 - 55 شهرداری کاشان - برد گزارش بازی
5 ۱۷ فروردين ۹۶ 16:15 شهرداری کاشان  -  شیمیدُر تهران - خلاصه بازی