رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته دو 93-94
نتایج بازیها - بازی اول مرحله پلی اف (۱۷ بهمن ۹۳)
تیمهایی که این هفته بازی ندارند (1 تیم) : صنعت مس رفسنجان