لیگ دسته دو 93-94
نتایج بازیها - هفته هجدهم (۱۰ بهمن ۹۳)
تیمهایی که این هفته بازی ندارند (1 تیم) : صنعت مس رفسنجان