رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته دو 93-94
 گزارش بازی: یازی سوم مرحله پلی اف - چهارشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - 16:00
شهرداری کاشان با هیئت بسکتبال بوشهر
72 70

جزئیات بازی

تاریخ بازی: سه شنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
زمان بازی: 16:00