رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

قرعه کشی مرحله دوم لیگ دسته دوم مردان

fsdfasfasdfasdf

12 تیم و حضور در گروههای چهارگانه 

 کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال قرعه کشی مرحله دوم لیگ دسته دوم مردان را برگزار کرد و 12 تیم حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند.به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال گروههای چهارگانه این مرحله از رقابتهای دسته دوم به شرح زیر است :

گروه الف  :                

1-پدافند رعد دزفول

2-شکلی

3-شهرداری نوین گرگان 

گروه ب    :

1-امید تهران 

2-دانشگاه علم و فرهنگ 

3-گل گهر سیرجان 

گروه ج   :

1-مانیزان کرمانشاه 

2-انرژی شیراز 

3-پاس بندر لنگه 

گروه  د  :

1-کنکو تهران 

2-سایرس تهران

3-مداقعین حرم