آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

قرعه کشی مرحله دوم لیگ دسته دوم مردان

fsdfasfasdfasdf

12 تیم و حضور در گروههای چهارگانه 

 کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال قرعه کشی مرحله دوم لیگ دسته دوم مردان را برگزار کرد و 12 تیم حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند.به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال گروههای چهارگانه این مرحله از رقابتهای دسته دوم به شرح زیر است :

گروه الف  :                

1-پدافند رعد دزفول

2-شکلی

3-شهرداری نوین گرگان 

گروه ب    :

1-امید تهران 

2-دانشگاه علم و فرهنگ 

3-گل گهر سیرجان 

گروه ج   :

1-مانیزان کرمانشاه 

2-انرژی شیراز 

3-پاس بندر لنگه 

گروه  د  :

1-کنکو تهران 

2-سایرس تهران

3-مداقعین حرم