نتایج لیگ دسته دوم (زیر گروه) کشور

dsfsdgsadgs

رقابت نزدیک تیمهای گروه دوم  

 رقابتهای لیگ دسته دوم (زیرگروه ) کشور در گروه  دوم  به میزبانی شکلی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال نتایج به شرح زیر است :

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

دوشنبه 95.9.15

16:30

امید تهران    58

شاهین ترابر زنجان  70

18:00

مدافعین حرم   74 

تخت شیرین کرمانشاه 46

سه شنبه 95.9.16

16:30

تخت شیرین کرمانشاه54

امید تهران           73

18:00

شاهین ترابر زنجان 71

شکلی               79

چهارشنبه 95.9.17

16:30

امید تهران          84

مدافعین حرم         83

18:00

شکلی              70

تخت شیرین کرمانشاه  53

پنجشنبه 95.9.18

16:30

شاهین ترابر زنجان    84  

مدافعین حرم          76

18:00

شکلی               48

امید تهران            71

جمعه 95.9.19

9:30

تخت شیرین کرمانشاه  67

شاهین ترابر زنجان   77

11:00

مدافعین حرم           56

شکلی                83