آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

نتایج لیگ دسته دوم (زیر گروه) کشور

dsfsdgsadgs

رقابت نزدیک تیمهای گروه دوم  

 رقابتهای لیگ دسته دوم (زیرگروه ) کشور در گروه  دوم  به میزبانی شکلی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال نتایج به شرح زیر است :

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

دوشنبه 95.9.15

16:30

امید تهران    58

شاهین ترابر زنجان  70

18:00

مدافعین حرم   74 

تخت شیرین کرمانشاه 46

سه شنبه 95.9.16

16:30

تخت شیرین کرمانشاه54

امید تهران           73

18:00

شاهین ترابر زنجان 71

شکلی               79

چهارشنبه 95.9.17

16:30

امید تهران          84

مدافعین حرم         83

18:00

شکلی              70

تخت شیرین کرمانشاه  53

پنجشنبه 95.9.18

16:30

شاهین ترابر زنجان    84  

مدافعین حرم          76

18:00

شکلی               48

امید تهران            71

جمعه 95.9.19

9:30

تخت شیرین کرمانشاه  67

شاهین ترابر زنجان   77

11:00

مدافعین حرم           56

شکلی                83