لیگ دسته یک 96-95
برنامه مسابقات ماشین سازی اراک

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۰۷ آبان ۹۵ 16:00 مهروبان نوین ماهشهر 66 - 57 ماشین سازی اراک - باخت
2 ۱۴ آبان ۹۵ 16:00 ماشین سازی اراک 68 - 94 صنعت مس کرمان - باخت
3 ۲۱ آبان ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 70 - 55 ماشین سازی اراک - باخت
4 ۲۸ آبان ۹۵ 16:00 ماشین سازی اراک 43 - 107 پتروشیمی بندرامام - باخت
5 ۰۵ آذر ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 71 - 63 ماشین سازی اراک - باخت
6 ۱۲ آذر ۹۵ 16:00 ماشین سازی اراک 81 - 77 ساحل نشینان بوشهر - برد
7 ۱۹ آذر ۹۵ 16:00 پدافند رعد دزفول 86 - 72 ماشین سازی اراک - باخت
8 ۲۶ آذر ۹۵ 16:00 نفت امیدیه 86 - 69 ماشین سازی اراک - باخت
9 ۰۳ دی ۹۵ 16:00 ماشین سازی اراک 61 - 73 آدمیس میناب - باخت
10 ۱۰ دی ۹۵ 16:00 مهروبان نوین ماهشهر 57 - 54 ماشین سازی اراک - باخت
11 ۱۷ دی ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 88 - 65 ماشین سازی اراک - باخت
12 ۲۴ دی ۹۵ 16:00 ماشین سازی اراک 77 - 80 شهرداری اراک - باخت
13 ۰۱ بهمن ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 20 - 0 ماشین سازی اراک - باخت
14 ۰۸ بهمن ۹۵ 16:00 ماشین سازی اراک 68 - 75 پالایش نفت آبادان - باخت
15 ۱۵ بهمن ۹۵ 16:00 ساحل نشینان بوشهر 20 - 0 ماشین سازی اراک - باخت
16 ۲۹ بهمن ۹۵ 16:00 ماشین سازی اراک 0 - 20 پدافند رعد دزفول - باخت
17 ۰۶ اسفند ۹۵ 16:00 ماشین سازی اراک  -  نفت امیدیه -
18 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:00 آدمیس میناب  -  ماشین سازی اراک -