لیگ دسته یک 96-95
برنامه مسابقات صنعت مس کرمان

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۰۷ آبان ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 64 - 68 پدافند رعد دزفول - باخت
2 ۱۴ آبان ۹۵ 16:00 ماشین سازی اراک 68 - 94 صنعت مس کرمان - برد
3 ۲۱ آبان ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 59 - 57 آدمیس میناب - برد
4 ۲۸ آبان ۹۵ 16:00 مهروبان نوین ماهشهر 58 - 68 صنعت مس کرمان - برد
5 ۰۵ آذر ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 64 - 76 نفت امیدیه - باخت
6 ۱۲ آذر ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 77 - 71 شهرداری اراک - برد
7 ۱۹ آذر ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 74 - 60 صنعت مس کرمان - باخت
8 ۲۶ آذر ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 82 - 58 پالایش نفت آبادان - برد
9 ۰۳ دی ۹۵ 16:00 ساحل نشینان بوشهر 59 - 55 صنعت مس کرمان - باخت
10 ۱۰ دی ۹۵ 16:00 پدافند رعد دزفول 81 - 60 صنعت مس کرمان - باخت
11 ۱۷ دی ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 88 - 65 ماشین سازی اراک - برد
12 ۲۴ دی ۹۵ 16:00 آدمیس میناب 76 - 54 صنعت مس کرمان - باخت
13 ۰۱ بهمن ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان  -  مهروبان نوین ماهشهر -
14 ۰۸ بهمن ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان  -  آرارات تهران -
14 ۰۸ بهمن ۹۵ 16:00 نفت امیدیه  -  صنعت مس کرمان -
15 ۱۵ بهمن ۹۵ 16:00 شهرداری اراک  -  صنعت مس کرمان -
16 ۲۹ بهمن ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان  -  پتروشیمی بندرامام -
17 ۰۶ اسفند ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان  -  صنعت مس کرمان -
18 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان  -  ساحل نشینان بوشهر -