رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
برنامه مسابقات پالایش نفت آبادان

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۰۷ آبان ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 72 - 30 پالایش نفت آبادان - باخت
2 ۱۴ آبان ۹۵ 16:00 نفت امیدیه 87 - 54 پالایش نفت آبادان - باخت
3 ۲۱ آبان ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 75 - 68 ساحل نشینان بوشهر - برد
4 ۲۸ آبان ۹۵ 16:00 پدافند رعد دزفول 81 - 41 پالایش نفت آبادان - باخت
6 ۱۲ آذر ۹۵ 16:00 آدمیس میناب 72 - 53 پالایش نفت آبادان - باخت
7 ۱۹ آذر ۹۵ 15:00 پالایش نفت آبادان 61 - 60 مهروبان نوین ماهشهر - برد
8 ۲۶ آذر ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 82 - 58 پالایش نفت آبادان - باخت
9 ۰۳ دی ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 78 - 73 شهرداری اراک - برد
10 ۱۰ دی ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 48 - 88 پتروشیمی بندرامام - باخت
11 ۱۷ دی ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 74 - 86 نفت امیدیه - باخت
12 ۲۴ دی ۹۵ 16:00 ساحل نشینان بوشهر 91 - 68 پالایش نفت آبادان - باخت
13 ۰۱ بهمن ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 70 - 83 پدافند رعد دزفول - باخت
15 ۱۵ بهمن ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 75 - 82 آدمیس میناب - باخت
16 ۲۹ بهمن ۹۵ 16:00 مهروبان نوین ماهشهر 80 - 58 پالایش نفت آبادان - باخت
17 ۰۶ اسفند ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 81 - 93 صنعت مس کرمان - باخت
18 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 59 - 50 پالایش نفت آبادان - باخت