رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
برنامه مسابقات شهرداری اراک

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۰۷ آبان ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 75 - 64 ساحل نشینان بوشهر - برد
2 ۱۴ آبان ۹۵ 16:00 پدافند رعد دزفول 69 - 45 شهرداری اراک - باخت
4 ۲۸ آبان ۹۵ 16:00 آدمیس میناب 81 - 50 شهرداری اراک - باخت
5 ۰۵ آذر ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 62 - 39 مهروبان نوین ماهشهر - برد
6 ۱۲ آذر ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 77 - 71 شهرداری اراک - باخت
7 ۱۹ آذر ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 60 - 80 نفت امیدیه - باخت
8 ۲۶ آذر ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 55 - 76 پتروشیمی بندرامام - باخت
9 ۰۳ دی ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 78 - 73 شهرداری اراک - باخت
10 ۱۰ دی ۹۵ 16:00 ساحل نشینان بوشهر 73 - 60 شهرداری اراک - باخت
11 ۱۷ دی ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 58 - 67 پدافند رعد دزفول - باخت
13 ۰۱ بهمن ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 64 - 77 آدمیس میناب - باخت
14 ۰۸ بهمن ۹۵ 16:00 مهروبان نوین ماهشهر 80 - 54 شهرداری اراک - باخت
15 ۱۵ بهمن ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 70 - 83 صنعت مس کرمان - باخت
16 ۲۹ بهمن ۹۵ 16:00 نفت امیدیه 70 - 51 شهرداری اراک - باخت
17 ۰۶ اسفند ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 104 - 50 شهرداری اراک - باخت
18 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 59 - 50 پالایش نفت آبادان - برد