لیگ دسته یک 96-95
 لیست بازیکنان - ساحل نشینان بوشهر [ساحل نشینان]

تصویر تیم [ساحل نشینان بوشهر]