لیگ دسته یک 96-95
 لیست بازیکنان - نفت امیدیه [امیدیه]

تصویر تیم [نفت امیدیه]