لیگ دسته یک 96-95
رده بندی

رده   نام تیمDESC بازی برد باختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
6 بدون تغییر (6) آدمیس میناب 15 8 7 1024 946 78 23
13 بدون تغییر (13) آرارات تهران 12 5 7 691 726 -35 17
8 بدون تغییر (8) ساحل نشینان بوشهر 15 6 9 969 1045 -76 21
11 بدون تغییر (11) شهرداری اراک 16 4 12 998 1146 -148 20
4 بدون تغییر (4) صنعت مس کرمان 16 8 8 1103 1084 19 24
12 بدون تغییر (12) قطران کاوه گرگان 12 6 6 693 692 1 18
15 بدون تغییر (15) ماشین سازی اراک 16 1 15 833 1090 -257 17
5 بدون تغییر (5) مهرام تهران 12 11 1 828 645 183 23
7 بدون تغییر (7) مهروبان نوین ماهشهر 16 6 10 1029 1061 -32 22
3 بدون تغییر (3) نفت امیدیه 16 13 3 1259 1067 192 29
18 بدون تغییر (18) هیئت بسکتبال البرز قزوین 12 1 11 642 794 -152 13
14 بدون تغییر (14) هیئت بسکتبال خراسان رضوی 10 7 3 660 661 -1 17
16 بدون تغییر (16) هیئت بسکتبال کردستان 11 5 6 649 656 -7 16
10 بدون تغییر (10) پارسا مشهد 12 8 4 771 710 61 20
9 بدون تغییر (9) پالایش نفت آبادان 16 5 11 989 1236 -247 21
1 بدون تغییر (1) پتروشیمی بندرامام 16 14 2 1160 877 283 30
2 بدون تغییر (2) پدافند رعد دزفول 16 14 2 1170 982 188 30
17 بدون تغییر (17) پرواز اصفهان 11 3 8 664 714 -50 14