رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

رده بندی لیگ دسته یک

رقابتهای حذفی دسته یک

44

:کمیته مسابقات نتایج بازیهای دوم از یک چهارم نهایی رقابتهای حذفی دسته یک بسکتبال کشور را به شرح زیر اعلام کرد

پدافند رعد دزفول                 67
پارسا مشهد                           60


مهرام تهران                      63

هیئت خراسان رضوی       56
 

پتروشیمی بندرامام          75

ایستک کردستان               38
 

نفت امیدیه                     81 

قطران کاوه گرگان          87

 
لازم به ذکر است بازی سوم تیمهای پتروشیمی بندرامام  و ایستک کردستان تعیین کننده صعود هر یک خواهد بودکه این بازی فردا در سالن پتروشیمی بندرامام انجام خواهد شد.