رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

رده بندی لیگ دسته یک

برنامه مرحله حذفی لیگ دسته یک

fsfsadfsd

پذیرایی آرارات تهران از پدافند دزفول 

 رقابتهای لیگ دسته یک از امروز چهارشنبه 95.12.18  با انجام مرحله حذفی دنبال می شود.به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال  آرارات تهران میزبان  پدافند دزفول هست. برنامه بازیها به صورت زیر است :

شهرداری اراک                                                         مهرام  تهران 

هیات بسکتبال البرز قزوین                                     نفت امیدیه 

ساحل نشینان                                                        پارسا منشهد

پرواز اصفهان                                                         پتروشیمی بندر امام 

مهروبان نوین                                                         هیات بسکتبال کردستان  

آرارات تهران                                                           پدافند دزفول 

مس کرمان                                                             قطران کاوه گرگان

هیات بسکتبال خراسان رضوی                               آدمیس میناب